Project gefinancierd vanuit Departement Europa werk en sociale economie en ESF (Europa WSE)

Doel:

Zorgen dat niet-beroepsactieven en werkzoekenden met complexe problematieken de ondersteuning krijgen die nodig is om zelf hun weg te vinden in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, naar werk.

 

Voor wie:

 • Ouder zijn dan 16 jaar
 • Verblijfsstatuut is in orde 
 • Niet langdurig ziek zijn en onder arbeidscontract
 • Niet aan het werk zijn
 • Multiproblematiek
 • Alle andere hulpverlening is reeds uitgeput
 • Reguliere aanbod niet haalbaar
 • Motivatie van deelnemer!

Aanpak:

 1. Individueel aanbod
  • Op maat van de deelnemer, in leefomgeving van de deelnemer
  • Outreachend, aanklampend
  • Opbouwen netwerk
 2. Groepsaanbod 
  • Vooropgestelde thema’s + doelstellingen
  • Inspelen op vraag van deelnemers
  • Opvang wachtlijst individueel aanbod
 3. Eerstelijnspsycholoog
  • Enkel voor deelnemers
  • Ondersteuning van het team

Hoe aanmelden: het contactformulier is op te vragen bij info@lphaspengouw.be

Meer info: Isabel (0491 96 74 88) of  https://www.lplimburg.be/