Ondersteuning Alternerend Leren (OAL)

 

Dit project wordt gerealiseerd met steun van Europa Werk & Sociale Economie en loopt van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2025 (uitgezonderd juli en augustus).

 

Het project 'ondersteuning alternerend leren' (OAL- bestaat uit begeleidingstrajecten voor arbeidsrijpe en/of -bereide jongeren binnen het duaal leren, de aanloopfase en het huidig stelsel voor Leren en Werken.

Deze begeleidingstrajecten kennen een dubbel doel, telkens vertrekkend van een competentieversterking: 

  • voorbereiding op een leerervaring op de werkplek
  • ondersteuning op de werkplek

De begeleiding wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt en duurt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is.

 

Onze begeleiding aan de jongeren houdt in:

  • Vorming rond o.a. arbeidsattitudes en sollicitatievaardigheden.
  • Begeleiding naar en tijdens stage met als doel doorstromen naar een ‘Overeenkomst alternerende opleiding’ (OAO).
  • Bemiddeling naar een passende leerwerkplek in een OAO.
  • Arbeidscoaching vanaf de start van de tewerkstelling in OAO met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt na de schoolloopbaan.

In 70% van deze trajecten realiseren we positieve doorstroom naar werk of verdere opleiding. 

 

Contactpersoon: Evelien 0492/14 93 06