Wat kan Job-art voor u betekenen als werkgever? 

 

Dienstverlener Individueel Maatwerk

Sinds 1/7/2023 is Individueel Maatwerk (IMW) in voege. Deze maatregel verlaagt de drempel voor aanwerving en tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking.

De werkgever kan daarom rekenen op een loonpremie en mogelijks een begeleidingspremie van de Vlaamse Overheid.

  • De loonpremie komt tegemoet aan eventuele bijkomende kosten of lagere productiviteit als gevolg van de arbeidsbeperking.
  • De begeleidingspremie is een vergoeding gericht op het tot stand komen van werk op maat en een duurzame tewerkstelling.

Door onze erkenning dienstverlener individueel maatwerk kan je beroep doen op onze expertise en begeleiding voor je werknemers met een arbeidsbeperking.

Wat houdt dit in:

  • Het opmaken van een ondersteuningsplan.
  • Het coachen van de werknemer met een arbeidsbeperking.
  • Het ondersteunen bij integratie, onthaal, aanleren van sociale vaardigheden.
  • Advies geven rond aanpassingen.
  • Permanente opvolging en vlotte bereikbaarheid.

Wil je meer weten over de premies voor jou als werkgever:

https://www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk/individueel-maatwerk-voor-werkgevers


DCM

(Dis)Ability Case Management

Re-integratie van werknemers in hun huidige job.

We gaan in overleg met de werkgever en al de andere betrokken partijen over hoe de werknemer kan re-integreren. We geven advies rond re-integratie en coachen de werknemer.

 


Stage

We bieden onze cliënten een stage aan waarbij ze werkervaring opdoen op een werkvloer.

De stage is onbezoldigd, duurt 8 tot 12 weken en wordt door ons opgevolgd en geëvalueerd.

De verzekering en administratie wordt door Job-Art voorzien!

 


Tewerkstellingsmaatregelen

Voor cliënten en werkgevers zoeken we de meest geschikte tewerkstellingsmaatregel.

Bijv: IBO, TWE, beroepsverkennende stage, IMW, …

 Folder Werkgevers
PDF – 130,8 KB 50 downloads